Hiển thị kết quả duy nhất

Giá cửa gỗ công nghiệp hdfveneer

2.280.000
  Theo công nghệ Châu Âu và sử dụng các loại gỗ quý như: Ash, Oak, Cherry, Walnut, Sapelli, ...  
STT MODEL CÁC LOẠI GỖ VENEER BỀ RỘNG PHỦ BÌ (gồm khung bao) mm GIÁ TRỌN BỘ (Cánh + khung bao + nẹp chỉ  2 mặt + sơn PU hoàn chỉnh)
1 KD.1B KD.2A KD.3A KD.4A KD.6A KD.6B Oak Ash Cherry Walnut Sapelle Teak Xoan Đào Căm Xe 800 2.280.000
2 900 2.340.000
3 930 2.400.000
4 950 2.460.000
5 980 2.520.000
° Khung bao + neïp chæ baèng goã tự nhiên; khung bao 40 x 110 mm, ñoä dày cánh 40 ± 2mm.