Hiển thị kết quả duy nhất

giá cửa gỗ công nghiệp hdf

1.990.000
STT MODEL KÍCH THƯỚC RỘNG PHỦ BÌ (bao gồm khung bao) (mm) GIÁ TRỌN BỘ (Cánh + khung bao + nẹp chỉ 2 mặt + Sơn NC hoàn chỉnh)
1 KD.1A KD.1B KD.2A KD.2B KD.3A KD.4A KD.5A KD.6A 750 1.580.000
2 800 1.630.000
3 850 1.700.000
4 900 1.770.000
5 930 1.800.000
6 980 1.860.000
   ° Cánh cửa: Chiều cao cánh tối đa là 2140mm; dày 40 ± 2mm; khung bao 40 x 110mm.